Monthly Archives: October 2016

10-vuotisjuhlien antia

Yhdistyksen 10-vuotisjuhlia ja Chilifestien vapaaehtoisten kiitosjuhlaa vietettiin lauantaina Siurolla Knuutilan kartanolla tulisissa ja savuisissa merkeissä. Olisi vähättelyä sanoa vain, että ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Fafa’s Smokeryn pulled pork, brisket ja muut herkut sekä paikan päällä savustetut chilit veivät kielen mennessään ja täyttivät juhlakansan mahat enemmän kuin riittävästi. Poppamiehen toimittamat juomat pitivät huolta juhlaväen nestetasapainosta. Tarjolla oli chiliä kastikkeina, tuoreena, hapatettuna ja ensimmäistä kertaa julkisesti saatiin maistaa myös Hainan Yellow Lanternia.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat eli mm. hyväksyttiin tilinpäätös, myönnettiin edelliselle hallitukselle vastuuvapaus ja valittiin uusi hallitus. Uuden hallituksen puheenjohtajana jatkaa Pirjo Koivunen ja hallituksen muut jäsenet ovat Markus Haapala, Matti Saloranta, Henry Hietanen, Ruuti Leisti, Mika Kaakkolammi ja Jani Glad. Varajäseneksi valittiin Caj Koskinen. Kokouksen pöytäkirja on kuvien alla.

Pöytäkirja

Chiliyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 2016
Aika : Lauantai 22.10.2016  klo 15-17
Paikka : Knuutilan kartano, Lukkisalmentie 49, 37200 Siuro

 1. Kokouksen avaaminen
  Matti Saloranta avasi kokouksen klo 15.03
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Saloranta. Sihteeriksi valittiin Markus Haapala.
 3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Roope Tuominen ja Milla Nevalainen.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 5. Osanottajaluettelon laatiminen
  Osanottajaluettelo Liite1 (ei nettisivuilla)
 6. Esityslistan hyväksyminen
  Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.
 7. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan kertomus toimintakaudelta 2015-2016
  Hallitus esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan kertomuksen toimikaudelta 2015-2016
 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
  Tilinpäätös vahvistettiin.
 9. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 10. Päätetään tulo- ja menoarvion vahvistamisesta toimintakaudelle 2016-2017, toimintasuunnitelma sekä määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  Päätettiin tulo- ja menoarvio esitetyn mukaisesti. Vahvistettiin toimintasuunnitelma.
  Päätettiin jäsenmaksuksi 20€ ja liittymismaksuksi 5€.
 11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet kaudelle 2016-2017
  Kohdan 11 käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi Jukkamikko Virtanen.
  Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Koivunen.
  Hallituksen jäseniksi valittiin Jani Glad, Markus Riuttaskorpi, Markus Haapala, Matti Saloranta, Henry Hietanen, Mika Kaakkolammi ja Ruuti Leisti. Hallituksen varajäseneksi valittiin Caj Koskinen.
 12. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
  Tilintarkastajaksi valittiin Raili Hannus.
 13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
 14. Muut esille tulleet asiat
  Keskusteltiin aluejaostojen puheenjohtajien ja yhdistyksen hallituksen yhteydenpidosta.
 15. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.44.