CHILIYHDISTYS RY:n VUOSIKOKOUS 2014 27.9.2014 KLO 15-17

Suomen chiliyhdistys ry      KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA

Chiliyhdistyksen vuosikokous

Aika     Lauantaina 27.9.2014  klo 15-17
Paikka  Ylöjärvi, Voionmaan opisto Opistontie 35

1   Kokouksen avaus
2   Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3   Kahden pöytäkirjan tarkistajan valinta
4   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5   Osanottajaluettelon laatiminen
6   Esityslistan hyväksyminen
7   Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan kertomus vuodelta 2013-2014
8   Tlinpäätöksen vahvistaminen
9    Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
10   Päätetään tulo-ja menoarvion vahvistamisesta vuodelle 2015, toimintasuunnitelma sekä määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
11   Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksenjäsenet (5) ja varajäsenet (2) vuodelle 2015
12   Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
13   Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
14   Muut esille tulleet asiat
15    Kokouksen päättäminen
Majoituspaikkoja riittävästi!

Hallitus

 

 

 

 

 

 

V A L T A K I R J A 2 0 1 4

 

 

 

 

Täten valtuutan Chiliyhdistyksen jäsenen ____________________________ (Jäsennro: _____) käyttämään äänioikeuttani puolestani Chiliyhdistyksen vuosikokouksessa ______________________________.

(paikka ja aika)

 

 

Paikka, aika ja nimikirjoitus nimenselvennyksineen

 

 

________________________________________

(Jäsennro: _____)

 

 

Todistavat:

 

 

____________________                                          ____________________