Chiliyhdistyksen Vuosikokous 2014 vietettiin lämpöisissä merkeissä

Tänäkin vuonna saatiin uusi hallitus valittua, ja kokoonpano on mitä mainioin! Vanhoina hallituksessa jatkavat PJ Jarkko ”jaolsten” Stenfors, Pirjo ”Sihteeri” Koivunen, sekä varajäsenen ominaisuudessa Ekku ”Siku” Tamminen. Uudet hallituksen jäsenet edustavat Suomen kirkkainta chilikärkeä, sillä chilifoorumilla ja chilimiiteistä yhdet kaikkein tunnetuimmat henkilöt saatiin kahlittua hallitusvastuuseen, kehittämään ja yhä uudistamaan yhdistystä. Tänä vuonna hallitustyöhön oli tosissan kiinnostusta ja tunkua, eikä kaikkia halukkaita edes hallitukseen saatu mahtumaan. Toivottavasti juuri tämä trendi jatkuu, ja jäsenet edelleen tulevinakin vuosina näkevät hallitustyön kiinnostavana luottamustehtävänä!

Riku ”Herpiili” Heikkilä jäsenenä ja Kaisa ”Kaisuli” Salo varajäsenenä tuovat yhdistykseen toivottua historian haminaa, sillä heidän Ulvimatemiitit ovat jääneet monen pitkän linjan chilistin mieliin.

Markus ”PP” Haapala ja Lauri ”Larski” Äystö ovat kaikille tuttuja Chilifoorumilla, mutta chiliyhdistysaktiiveina uusia tulokkaita, jotka tuovat raikkaan tuulahduksen hallitustyöhön. Kummatkin vaikuttavat myös Uudenmaan aluejaostossa, joten edelleen pyritään viemään yhdistyssanomaa Suomen pääkaupunkiin. Laurista leivottiin samalla Chiliyhdistyksen Varapuheenjohtaja.

Mika ”Whili” Kaakkolammi on Suomen chilinsiemenkeisari. ”Whilin” kautta on lähtenyt liikkeelle satojen, jopa tuhansien harrastajien chilinsiemenet. Siemenketjukirje jatkaa edelleen lipumista kohti chiliyhdistyksen strategista toimintaa. Ja samalla Whilistä leivottiin hallituksen sihteeri.

Lisäksi hallituksen ulkopuolisina toimihenkilöinä puuhaavat:

Tiedotusvastaava Marko Tamminen
Rahastonhoitaja Helena Kanerva-Peisa

Seuraavaksi sopivan ytimekäs pöytäkirja:

Chiliyhdistyksen vuosikokous

Aika     Lauantaina 27.9.2014  klo 15-17
Paikka  Ylöjärvi, Voionmaan opisto Opistontie 35

  • Kokouksen avaus

Avattiin 15.24

2   Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Pj Jarkko Stenfors,

Sihteeri Jukkamikko Virtanen

3   Kahden pöytäkirjan tarkistajan valinta

Ekku Tamminen ja Henry Hietanen

4   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5   Osanottajaluettelon laatiminen

Laadittiin, liitteenä.

6   Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

7   Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan kertomus vuodelta 2013-2014

Puheenjohtaja esitti toimintakertomuksen kaudelta 2013-2014. Toimintakertomus on pöytäkirjan liitteenä.

8   Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistetaan.

9    Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Myönnetään.
10   Päätetään tulo-ja menoarvion vahvistamisesta vuodelle 2015, toimintasuunnitelma sekä määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Puheenjohtajan esitys jäsenmaksun korottamisesta 15 eurosta 20 euroon hyväksyttiin.

11   Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksenjäsenet (5) ja varajäsenet (2) vuodelle 2015

Jarkko Stenfors valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi. Hallituksen jäseniksi valittiin Lauri Äystö, Pirjo Koivunen, Markus Haapala, Mika Kaakkolammi ja Riku Heikkilä. Hallituksen varajäseniksi valittiin Kaisa Salo ja Ekku Tamminen.

Rahastonhoitaja Helena Kanerva-Peisa

12   Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Raili Hannus

Tilitoimisto pysyy ennallaan

13   Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Ehdotettiin, että sääntöjä muutetaan kotipaikan osalta siten, että kotipaikaksi merkitään Suomen chilipääkaupunki Tampere. Ehdotettiin myös lisättäväksi, että jäsenyys päättyy, mikäli jäsenmaksua ei makseta. Ehdotettiin myös, että hallituksen kokoonpanosta kirjataan, että hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 4 muuta jäsentä.

Ehdotukset hyväksyttiin sellaisenaan.

Keskusteltiin myös hallituksen jäsenten erovuoroista, mutta ehdotusta ei tehty.

14   Muut esille tulleet asiat

Chiliwikiin toivottiin lisää kieliä, vaikka chiliwiki ei ole virallisesti Suomen Chiliyhdistyksen vastuulla.

15    Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 17.52

Vakuudeksi

Puheenjohtaja_________________   Sihteeri____________________
Jarkko Stenfors, Ylöjärvi                         Jukkamikko Virtanen, Tampere

 

Vuosikokouksen jälkeen juhlittiin Chilifestien onnistumisen kunniaksi Ultimate Karonkassa, Poppamiehen järjestämässä kiitosjuhlassa. Tämä tarina jääköö kerrottavaksi tulevaisuudessa, tasokkaita kuvia tilaisuudesta löydät täältä:

Akseli Marttilan kuvia vuosikokouksesta.